Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

PNSP (Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin)

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om PNSP, inklusive bärarskap, symtom vid eventuell klinisk sjukdom och smittvägar. Eventuell behandling ges utifrån resistensmönster.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter. Ta ställning till om patienten behöver vara hemma, gäller förskolebarn och viss vårdpersonal (arbete inom neonatalvård eller med kraftigt immunsupprimerade) och bedömning görs i samråd med smittskyddsläkare. Hygienråd. Fortsatt uppföljning med kontrollodlingar i samråd med Smittskydd.

Smittspårning

Smittspårning görs kring förskolebarn samt vuxna/barn med nära kontakt med förskolebarn. I normalfallet odlas förskolekontakter. Provtagning andra familjemedlemmar/hushållskontakter utifrån individuell bedömning. Rådgör med smittskyddsläkare angående omfattning av smittspårning.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och behandling för PNSP ska vara kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 mars 2021