Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Diagnosen ställs med påvisande av DNA från Chlamydia psittaci eller påvisande av C. psittaci-specifik antikroppsreaktion som indikerar aktuell infektion.

Ge patienten information om psittakos och behandla. Se smittskyddsblad för läkare. Kontakt med infektionskliniken vid behov.

Förhållningsregler

Inga. Smitta mellan människor är ovanlig.

Smittspårning

Fråga om patienten har haft kontakt med vilda eller tama fåglar, till exempel vid fågelbord, se smittskyddsblad till läkare.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Psittakos omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 mars 2021