Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

MRSA (Meticillinresistenta Staphylococcus aureus)

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är stammar av stafylokocker som är resistenta mot penicillinpreparat. Infektioner med MRSA kan därför vara svåra att behandla. MRSA är ett stort vårdhygieniskt problem runt om i världen.

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om MRSA, inklusive hur det smittar, se smittskyddsblad för läkare. Eventuell antibiotikabehandling ges utifrån resistensmönster.

Remiss till MRB teamet/Infektionskliniken för uppföljning av MRSA och smittspårning kring patienten, använd konsultremiss. Vårdhygien märker journalen med MRSA.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

MRB-teamet sköter eventuell smittspårning i familjen.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och behandling för MRSA ska vara kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 december 2020