Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

MERS (Middle East Respiratory Syndrome)

MERS bör misstänkas vid akut luftvägsinfektion (feber över 38 grader, hosta) eller nedre luftvägsinfektion, hos person som insjuknar inom 14 dagar efter vistelse i land med inhemsk smittspridning av MERS (Arabiska halvön framförallt Saudiarabien).

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Riskexposition

Hög risk vid nära kontakt med laboratorieverifierat fall av MERS, vistelse på sjukvårdsinrättning i länder med smittspridning av MERS eller närkontakt med kameldjur. Lägre risk för smitta vid pilgrimsresa (Hajj, Umrah) samt efter turistresa till Dubai.

Kontakta infektionsbakjour och smittskyddsläkare vid misstanke om MERS. Patienten ska ej vistas i väntrum. Undersökning och provtagning på isoleringsrum enligt särskilda rutiner (se PM).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 december 2020