Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om listeria, inklusive smittvägar. Se smittskyddsblad för läkare. Invasiv listeriainfektion ska alltid antibiotikabehandlas. Ampicillin är förstahandsval, cefalosporiner har ingen effekt. Rådgör med infektionsläkare.

Förhållningsregler

Inga. Smitta mellan människor är mycket ovanlig förutom vid mor-barn-smitta.

Smittspårning

Finns fler fall i omgivningen? Noggrann anamnes för att fånga möjlig smittkälla/livsmedel. Livsmedel som förvaras lång tid i kylskåp och förtärs utan tillagning utgör särskild risk, tex vacuumförpackade charkuteriprodukter, dessertostar (även pastöriserade), kallrökt/gravad lax, opastöriserad mjölk, majs som varit fryst. Understryk vikten av att spara eventuella rester av misstänkta livsmedel i kylskåp.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Listeria omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 mars 2021