Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om legionella och hur det smittar, se smittskyddsblad för läkare. Angeläget med nedre luftvägsprov. Diskutera med infektionsläkare.

Förhållningsregler

Inga. Smittar inte mellan människor.

Smittspårning

Inkubationstid 2-14 dagar. Smittspårning och noggrann anamnes för att identifiera smittkälla.

Aktuella frågor, se smittskyddsblad för läkare.

Exempel; andra med liknande besvär, exponering vattenaerosol/ luftkonditionering/kyltorn/trädgårdsarbete, hotellvistelse i Sverige eller utomlands. Provtagning av misstänkt smittkälla kan bli aktuell. Vid misstanke om smittkällan finns inom sjukvårdsinrättning eller på särskilt boende, kontakta Vårdhygien.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland och misstänkt smittkälla enligt ovan. Vid utlandsvistelse ange resmål och hotell samt avrese- och ankomstdatum. Ange gärna om nedre luftvägsprov är taget.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Legionella omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 mars 2021