Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hepatit C

Hepatit C orsakas av ett virus som sprids via blod och som bara finns hos människor. Smittämnet är globalt sett mycket utbrett och vanligt, men förekomsten i Sverige är förhållandevis låg. Sjukdomen har hos oss en stark koppling till intravenöst narkotikamissbruk.

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Medicinskt omhändertagande

Positivt antikroppsfynd kan inte särskilja pågående från tidigare genomgången sjukdom. Vid positivt anti-HCV: tag prov för analys av hepatit C-RNA. Om detta är positivt har patienten Hepatit C. Ge patienten information om Hepatit C, inklusive hur det smittar och att botande behandling finns. Se smittskyddsblad för läkare.

Remiss skickas till infektionskliniken för fortsatt omhändertagande

Kontaktuppgifter till Infektionskliniken, USÖ

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt. Se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Hepatit C-prov tas på aktuell sexualpartner vid riskexposition och på barn till kvinnor med Hepatit C, se smittskyddsblad till läkare.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och eventuell behandling för Hepatit C ska vara kostnadsfria för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 november 2020