Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Positivt antikroppsfynd kan inte särskilja pågående från tidigare genomgången sjukdom. Vid positivt anti-HCV: tag prov för analys av hepatit C-RNA. Om detta är positivt har patienten Hepatit C. Ge patienten information om Hepatit C, inklusive hur det smittar och att botande behandling finns. Se smittskyddsblad för läkare.

Remiss skickas till infektionskliniken för fortsatt omhändertagande

Kontaktuppgifter till Infektionskliniken, USÖ

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt. Se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Hepatit C-prov tas på aktuell sexualpartner vid riskexposition och på barn till kvinnor med Hepatit C, se smittskyddsblad till läkare.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och eventuell behandling för Hepatit C ska vara kostnadsfria för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 mars 2021