Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om Hepatit A, inklusive hur det smittar. Om inläggning: enkelrum. Se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt. Se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Misstänkt exponerade individer ska snarast bedömas för eventuell provtagning (begär akutsvar) och vaccin/immunglobulinprofylax.

Smittsamhet föreligger från två veckor före till en vecka efter ikterusdebut, i undantagsfall längre. Även anikteriska och/eller asymtomatiska infekterade är dock smittsamma.

Kontakta smittskyddet

Kontakta smittskyddet på telefonnummer 019- 602 11 30, och rådgör kring omfattningen av smittspårningen. Vid jourtid kontakta bakjour infektion via växeln.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange uppgifter om smittspårning. Se smittskyddsblad för läkare.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och eventuell postexpositionsprofylax för Hepatit A ska vara kostnadsfri för patienten och närkontakter (allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 mars 2021