Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hepatit A

Hepatit A orsakas av ett virus som globalt sett sprids främst via avloppsförorenat vatten. Sjukdomen drabbar i princip endast människan och förekommer allmänt i länder med dålig dricksvattenhygien, men kan även smitta från person till person eller via livsmedel. Årligen rapporteras cirka 100 fall i Sverige, varav knappt hälften har smittats i Sverige.

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om Hepatit A, inklusive hur det smittar. Om inläggning: enkelrum. Se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt. Se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Misstänkt exponerade individer ska snarast bedömas för eventuell provtagning (begär akutsvar) och vaccin/immunglobulinprofylax.

Smittsamhet föreligger från två veckor före till en vecka efter ikterusdebut, i undantagsfall längre. Även anikteriska och/eller asymtomatiska infekterade är dock smittsamma.

Kontakta smittskyddet

Kontakta smittskyddet på telefonnummer 019- 602 11 30, och rådgör kring omfattningen av smittspårningen. Vid jourtid kontakta bakjour infektion via växeln.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange uppgifter om smittspårning. Se smittskyddsblad för läkare.

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och eventuell postexpositionsprofylax för Hepatit A ska vara kostnadsfri för patienten och närkontakter (allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 november 2020