Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om ESBL-carba, inklusive hur det smittar. Se smittskyddsblad för läkare. Vårdhygien märker journalen med ESBL-carba.

Förhållningsregler

Inga tvingande förhållningregler, men råd ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

MRB-teamet sköter eventuell smittspårning.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

ESBL-carba omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 mars 2021