Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

ESBL-CARBA

Anmälnings -och smittspårningspliktig sjukdom

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om ESBLcarba, inklusive hur det smittar. Se smittskyddsblad för läkare. Vårdhygien märker journalen med ESBL carba.

Förhållningsregler

Inga tvingande förhållningregler, men råd ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

MRB-teamet sköter eventuell smittspårning.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

Kostnadsfrihet

ESBL carba omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 februari 2021