Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om EHEC-infektion, inklusive hur det smittar. Var uppmärksam på risken för komplikationer (HUS). Antibiotikabehandling saknar klinisk effekt vid infektion med EHEC men kan vara indicerad vid komplicerade septiska tillstånd. Se smittskyddsblad för läkare och informationsblad för smittfriförklaring vid tarmsmitta.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt. Se smittskyddsblad till patienter. Patient i förskola eller med riskyrke kan i vissa fall behöva lämna ett negativt prov före återgång till arbete/förskola. Se smittskyddsblad för läkare.

Smittspårning

Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom. Vidare smittspårning skiljer sig åt beroende på genotyp (stx1 alt. stx2). Vid stx2 eller HUS-koppling provtas även symtomfria nära kontakter med riskyrke eller förskolebarn inom hushållet. Om förskolebarn - ta reda på vilken förskola samt om barnet varit där med symtom eller i anslutning till insjuknadet. Se smittskyddsblad för läkare.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid eventuell resa. Ange uppgifter om smittspårning.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Provtagning och vård för EHEC-infektion ska vara kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 mars 2021