Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Provtagning vid symtom på covid-19

Följande grupper rekommenderas provtagning vid symtom på covid-19:

 • Vid symtom på covid-19 hos,
  • personer med medicinsk indikation där läkare bedömer att diagnos har betydelse för fortsatt patienthandläggning
  • patienter inom hälso- och sjukvård där diagnos kan ha betydelse för fortsatta vårdhygieniska åtgärder
  • omsorgstagare inom omsorgsverksamheter där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 bor eller vistas och där diagnos kan ha betydelse för fortsatta vårdhygieniska åtgärder
 • Vid smittspårning i samband med utbrottsutredning
 • Enligt regionala/lokala rekommendationer avseende screening av hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och omsorgspersonal samt omsorgstagare inom verksamheter där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 bor eller vistas. Se Smittspårning covid-19 - Smittskydd Region Örebro län (regionorebrolan.se)

Efter genomgången covid-19 är förnyad provtagning inom tre månader från infektionstillfället i allmänhet inte indikerad, men kan vara aktuellt om särskilda skäl föreligger utifrån läkarbedömning, till exempel immunosuppression. 

Mer information

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 - Folkhälsomyndigheten

Provtagningsanvisningar - Laboratoriemedicinska kliniken

 • Provtagning vid aktuell covid-19: Skriv sökord: corona PCR
 • Provtagning för genomgången covid-19 (antikroppar): skriv sökord: corona antikroppar

Indikationer för helgenomsekvensering av SARS-CoV-2 inom det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet från 27 januari 2023 - Folkhälsomyndigheten

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 mars 2023