Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Symtom förenliga med Mpox

 • Nytillkomna utslag, blåsor eller sår genitalt, oralt, analt eller på huden (lokalt eller generaliserat). Proktit eller rektala symtom.

Något/några av följande symtom/fynd är vanligt förekommande och stärker indikationen för provtagning: lymfkörtelförstoring, feber ≥38°, huvudvärk, sjukdomskänsla, muskelvärk, halsont eller hosta.

hos person

 1. som haft sexuell kontakt eller annan nära kontakt* med ett bekräftat eller misstänkt fall inom 21 dagar före insjuknandet. För denna grupp bör provtagning övervägas även vid allmänna symtom som feber, halsont mm utan samtidigt förekommande sår/blåsor/utslag

  eller
 2. som haft ny sexuell partner** inom 21 dagar före insjuknandet

  eller
 3. där andra differentialdiagnoser är uteslutna eller osannolika


* Annan nära kontakt:

 • Hushållskontakt
 • Direkt hudkontakt med utslag, blåsor eller sår
 • Långvarig ansiktsnära kontakt utan adekvat skyddsutrustning
 • Vård - och omsorgskontakter som utfört provtagning av lesion eller slemhinna utan adekvat skyddsutrustning

** I det aktuella utbrottet har smittspridning hittills främst skett bland män som har sex med män (MSM). Var frikostig med provtagning av MSM och transpersoner. För övriga grupper kan provtagning göras vid stark klinisk misstanke.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 februari 2023