Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om amöbainfektion, inklusive hur det smittar. Ge behandling. Se smittskyddsblad för läkare och informationsblad om smittfriförklaring vid tarmsmitta. 

Förhållningsregler

Ges muntlig och skriftligt. Se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Finns kända eller misstänkta fall i omgivningen? Provta samtliga hushållskontakter oavsett symtom.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid eventuell resa. Ange uppgifter om smittspårning.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Amöbainfektion omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 mars 2021