Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Arbetsanpassning – dialogseminarium 2023-09-05

I ett unikt möte på Universitetssjukhuset Örebro samlades företagshälsovård och arbetsgivare i länet, representanter från Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt hälso- och sjukvården. Syftet var att tillsammans fokusera på arbetsanpassning som en förebyggande åtgärd för att minska behovet av sjukskrivning och vårdkonsumtion. Initiativtagare till dialogseminariet är sjukskrivningskommittén i Örebro län.

Inspelade föreläsningar och presentationer

Corona-åtgärder

Många tillfälliga åtgärder/ersättningar gick ut den 31 mars 2022. Försäkringskassan har uppdaterat sin webbsida om covid-19, läs mer här: Försäkringskassans hemsida

Covid-19 ska inte heller längre klassas som allmänfarlig, eller samhällsfarlig sjukdom men däremot anmälningspliktig, läs mer här:
Regeringskansliet

Lagändring gällande 180-dagars prövningen i sjukförsäkringen 2021

Lagändringen innebar lägre beviskrav och därmed ökade möjligheter för en individ att fortsatt få sin arbetsförmåga prövad mot arbete hos sin arbetsgivare efter den 180:e dagen i sjukfallet, i stället för mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Detta ska gälla fram till dag 365 i sjukfallet.

Enligt de nya reglerna ska prövningen mot hela marknaden skjutas upp till dag 365 för dem där mer talar för än emot att de kan återgå till sitt arbete inom 365 dagar. Syftet är att förhindra att de personerna förlorar sin sjukpenning.

Förändringar i lagstiftningen för socialförsäkringen årsskiftet 2022

Vid årsskiftet har en rad nya lagar trätt i kraft som bl.a. kan ge möjlighet till följande:

  • Fortsatt sjukpenning efter dag 180 vid försenad vård eller rehabilitering
  • Förlängd sjukpenning vid exempelvis pågående rehabilitering
  • Större flexibilitet för deltidssjukskrivna
  • Ny möjlighet till ersättning för personer över 62 år
  • Enklare att få sjukpenning för behovsanställda

Läs mer här

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 september 2023