Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Nyheter försäkringsmedicin

Här hittar du aktuell information inom kunskapsområdet försäkringsmedicin.

2021-03-22

Tidsgränsen för läkarintyg vid sjukpenning förlängs till 30 juni 2021

Försäkringskassan har beslutat att förlänga den tillfälliga hanteringen av läkarintyg för sjukpenning, till och med 30 juni 2021. Det innebär att Försäkringskassan inte efterfrågar ett läkarintyg förrän dag 22 i sjukperioden när en patient ansöker om sjukpenning, mot i vanliga fall dag 15.

Information på Försäkringskassan

2021-03-16

Gravida får söka graviditetspenning från v 21

Gravida bedöms vara riskgrupp för covid-19 och kan därför söka graviditetspenning från vecka 21.

Lagändring gällande 180-dagars prövningen i sjukförsäkringen

Lagändringen som trädde i kraft den 15 mars 2021 innebära lägre beviskrav och därmed ökade möjligheter för en individ att fortsatt få sin arbetsförmåga prövad mot arbete hos sin arbetsgivare efter den 180:e dagen i sjukfallet, i stället för mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Detta ska gälla fram till dag 365 i sjukfallet.

Enligt de nya reglerna ska prövningen mot hela marknaden skjutas upp till dag 365 för dem där mer talar för än emot att de kan återgå till sitt arbete inom 365 dagar. Syftet är att förhindra att de personerna förlorar sin sjukpenning.

Information på Försäkringskassan

Pressmeddelande från Socialdepartementet

 

2021-03-01

Undantaget att pröva mot normalt förekommande arbete vid inställd vård eller rehabilitering förlängs till den 30 juni 2021

Regeringen beslutade den 26 februari 2021 att förlänga det tillfälliga undantaget från prövningen mot normalt förekommande arbete vid dag 180 och dag 365 i rehabiliteringskedjan vid inställd eller uppskjuten vård, behandling eller rehabilitering till den 30 juni 2021.

Regeringen beslutade även om förlängda ersättningar för sjuklönekostnader, karensavdrag och karensdagar för egenföretagare till den 30 april 2021.
Läs mer på regeringens wwebbplats


2021-02-10

Ersättningen till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper förlängs

Ersättningen kan betalas ut till och med den 30 april 2021.

Slopat krav på läkarintyg för smittbärarpenning vid covid-19  

Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökningar om smittbärarpenning som gäller covid-19. Det gäller från och med 6 februari och fram till och med 30 april 2021. Det krävs fortfarande att en läkare har fattat beslut om avstängning, enligt smittskyddslagen, för att patienten ska ha rätt till ersättningen. Se mer information på nedan länk till Försäkringskassans webbsida.

2021-02-01

Försäkringskassan har beslutat att förlänga bestämmelsen om att inte behöva lämna läkarintyg för sjukpenning förrän dag 22

Det innebär att Försäkringskassan inte efterfrågar ett läkarintyg förrän dag 22 i sjukperioden när en patient ansöker om sjukpenning, mot i vanliga fall dag 15. Den tillfälliga hanteringen gäller fram till och med den 31 mars 2021.

Se nyhet här från Försäkringskassan. Webbsidan kommer att uppdateras om detta.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 mars 2021