Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Nyheter försäkringsmedicin

Här hittar du aktuell information inom kunskapsområdet försäkringsmedicin.

2021-03-01

Undantaget att pröva mot normalt förekommande arbete vid inställd vård eller rehabilitering förlängs till den 30 juni 2021

Regeringen beslutade den 26 februari 2021 att förlänga det tillfälliga undantaget från prövningen mot normalt förekommande arbete vid dag 180 och dag 365 i rehabiliteringskedjan vid inställd eller uppskjuten vård, behandling eller rehabilitering till den 30 juni 2021.

Regeringen beslutade även om förlängda ersättningar för sjuklönekostnader, karensavdrag och karensdagar för egenföretagare till den 30 april 2021.
Läs mer på regeringens wwebbplats


2021-02-10

Ersättningen till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper förlängs

Ersättningen kan betalas ut till och med den 30 april 2021.

Slopat krav på läkarintyg för smittbärarpenning vid covid-19  

Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökningar om smittbärarpenning som gäller covid-19. Det gäller från och med 6 februari och fram till och med 30 april 2021. Det krävs fortfarande att en läkare har fattat beslut om avstängning, enligt smittskyddslagen, för att patienten ska ha rätt till ersättningen. Se mer information på nedan länk till Försäkringskassans webbsida.

180-dagars prövningen i sjukförsäkringen stoppas tillfälligt

Den försäkrade ska nu även efter den 180:e dagen i sjukfallet få sin arbetsförmåga prövad mot arbete hos sin arbetsgivare, i stället för mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Detta ska gälla fram till dag 365 i sjukfallet.

Stoppet gäller retroaktivt från den 21 december 2020 till dess att regeringens förslagna lagändring för att åstadkomma en flexiblare rehabiliteringskedja träder i kraft den 15 mars. Den kommer att innebära lägre beviskrav för en individ att fortsatt få sin arbetsförmåga prövad mot arbete hos sin arbetsgivare efter den 180:e dagen i sjukfallet och fram till dag 365.

Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen - Regeringens förslag på lagändring

Pressmeddelande från Socialdepartementet


2021-02-01

Försäkringskassan har beslutat att förlänga bestämmelsen om att inte behöva lämna läkarintyg för sjukpenning förrän dag 22

Det innebär att Försäkringskassan inte efterfrågar ett läkarintyg förrän dag 22 i sjukperioden när en patient ansöker om sjukpenning, mot i vanliga fall dag 15. Den tillfälliga hanteringen gäller fram till och med den 31 mars 2021.

Se nyhet här från Försäkringskassan. Webbsidan kommer att uppdateras om detta.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 mars 2021