Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vårdnivåbedömning

Behandling av covidpatienter

Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg (Folkhälsomyndigheten)

Smittskyddsblad covid-19

Behandlande läkares ansvar vid konstaterat fall av covid-19

Användning av vissa andningshjälpmedel

Demenssjukdom

Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilda boendeformer för äldre
Stöd runt detta finns att få från Geriatriska klinikens BPSD-team:

Fysioterapi

Nutrition

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 april 2021