Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Våra traumaverksamheter

Universitetssjukhuset Örebro har en bred kompetens när det gäller trauma. Vi handlägger alla slags traumapatienter dygnet runt alla dagar i veckan. I dagsläget är den enda begränsningen postoperativ neurointensivvård för barn under 15 kg.

För rådgivning eller eventuell transport av patient till USÖ tar ni kontakt direkt med traumabakjouren som är tillgänglig dygnet runt alla årets dagar. Oavsett skadepanorama räcker denna enda kontakt. Man kan också få direktkontakt med exempelvis neurokirurg eller traumaortoped.

Kontakt för rådgivning och eventuell transport, dygnet runt

Traumabakjour

Neurokirurgi

Kärl- thoraxkirurg

Kontakt ortopedens jourer

Dagtid vardagar ortopedens traumakonsult

Jourtid, ortopedens seniorjour

Jourtid: Ortopedens ryggjour

Kontakt för information om traumacentrum USÖ

Rickard Lindgren

Traumagruppens ordförande och överläkare i kirurgi

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 november 2021