Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kärlkirurgi

Den stora erfarenhet som finns hos kärlteamet tillsamman med ett tätt samarbete med andra specialiteter gör att vi har mycket god möjlighet att ta emot traumapatienter, både från vår egen region men också från andra regioner.

Kärlkirurgen vid Universitetssjukhuset Örebro är del av kärlthoraxkliniken. Vid sektionen för kärlkirurgi utreds och behandlas patienter med sjukdomar i kroppens kärl (artärer och vener). Sektionen har en avdelning, en mottagning och en operationsverksamhet samt egen intensivvård med ECMO kapacitet.

Cirka 500 kärlkirurgiska ingrepp genomförs årligen med både öppen kirurgisk teknik och minimalinvasiv endovaskulär teknik. Enheten behandlar bland annat patienter med sjukdomar i stora kroppspulsådern (aorta), halskärlen, kärlen till bukorgan samt till extremiteter. Sektionen erbjuder behandling av komplexa aortaaneurysm i thorakal och bukaorta med mycket avancerad endovaskulär kirurgisk teknik.

Sektionen är aktiv i flertal forskningsprojekt kring medicinsk och kirurgisk behandling av kärlsjukdomar. Kärlteamet är pionjärer och ledande i utvecklandet av det tvärvetenskapliga konceptet EndoVascular resuscitation and Trauma Management (EVTM). I EVTM ingår bland annat behandlingar så som aortaocklusionsballong (REBOA – en ballong blåses upp i aortan för att stoppa en akut blödning), stentgraft (korta rörformade metallarmeringar i kärlet för att underlätta blodflödet) och embolisering (injicering av medel i kärl för att stoppa blödning), samt användning av nya moderna diagnostikverktyg som ultraljud och skiktröntgen inom trauma.

Användandet av EVTM har exploderat under de senaste åren och resultat från våra tidigare studier ligger som grund för de riktlinjer som nu implementeras världen över. Närmare information finns på www.jevtm.com

Kontakter

Kärljour - söks för konsultationer dygnet

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 november 2021