Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Thoraxkirurgi

På kliniken bedrivs både planerad och akut thoraxkirurgi av specialiserad personal som bildar ett team runt patienten. Vid vår intensivvårdsavdelning finns möjlighet till ECMO-behandling

Operation

Thoraxkirurgin är en del av kärl- thoraxkliniken. Kliniken består av en operationsavdelning, en vårdavdelning och en intensivvårdsavdelning och innefattar kärlkirurgi, thoraxkirurgi och thoraxanestesi.

I dagsläget finns sex överläkare och tre specialistläkare i thoraxkirurgi anställda på kliniken. Vi bedriver akut och elektiv vuxenhjärtkirurgi, lungkirurgi och allmän thoraxkirurgi inkluderande kirurgi för bröstkorgsdeformiteter. På klinikens intensivvårdsavdelning finns möjlighet till ECMO, både venoarteriell och venovenös.

Kontakter

Jour finns tillgänglig dygnet runt, sök i första hand primärjour thorax

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 november 2021