Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Akut- och traumaanestesi

Anestesin är en del av det mottagande teamet på akuten i samband med alla traumalarm och akutlarm. Vid behov av intensivvård vårdar vi dessa patienter på IVA.

Intensivvård på USÖ

Akut- och traumaanestesi på AnIVA-kliniken

AnIVA-kliniken servar samtliga opererande kliniker med anestesi och postoperativ vård dygnets alla timmar i samband med trauma och akut kirurgi.

Vi utgör en del av det mottagande teamet på akuten i samband med alla traumalarm och andra akutlarm, samt ansvarar också för intensivvården för dessa patienter. Varje morgon hålls traumarond på IVA tillsammans med traumabakjouren.

Klinikens läkare finns representerade i fakulteterna för de olika konceptkurserna, och undervisning och handledning inom fältet akut- och traumaanestesi är en del av vardagen.

Kontakter

Kjell Ögren

Överläkare och traumaansvarig på AnIVA

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 november 2021