Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Akut- och traumakirurgi

Vid akut- och traumasektionen finns alltid en traumabakjour som nås dygnet runt alla dagar om året för konsultation och eventuell överflyttning av traumapatienter till USÖ.

Kirurgens akut- och trauma sektion på USÖ bedriver basal och högspecialiserad vård inom trauma och akutkirurgi.

Sektionen har ett nära samarbete med övriga sektioner på kirurgiska kliniken samt med anestesi-, ortopedi-, thorax-, neuro- och kärl- thoraxkliniken gällande multi-traumatiserade patienter. Ansvarig överläkare är alltid en traumabakjour som nås dygnet runt alla dagar om året.

Sektionen har kliniska utbyten med andra traumacentra internationellt, och bedriver forskning både lokalt, nationellt och internationellt inom fälten trauma och akutkirurgi med flera doktorander. Forskningen som bedrivs på sektionen har senaste åren presenterats på samtliga internationella traumakongresser och publicerats i trauma och akutkirurgiska tidskrifter. Idag är också en av överläkarna på sektionen, Docent Shahin Mohseni, ordförande (chair) för Visceral Trauma Section och vice-ordförande för Emergency Surgery Section of European Societey of Truama and Emergency Surgery.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 november 2021