Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Akutmottagning

Till akutmottagningen på USÖ kommer traumapatienter både med ambulans och med helikopter. Så fort vi vet att patienten uppfyller kriterierna för traumalarm aktiverar vi detta via vår växel.

Ledningssjuksköterska på akuten

Akutmottagningen är mottagande enhet för traumapatienter.

Ambulansen eller helikoptern som transporterar hit patienten kommunicerar med USÖ via akutmottagningens ledningssjuksköterska som finns i tjänst dygnet runt. Ledningssjuksköterska tar emot rapport enligt SBAR.

Om patienten uppfyller kriterierna för traumalarm aktiveras detta snarast via växeln. Ledningssjuksköterskan ger rapport till växeln med kort information gällande skadetyp, patientstatus och förväntad ankomsttid.

Ledningsköterskan ansvarar också för eventuell resursförstärkning till det primära teamet efter beslut av traumabakjouren, exempelvis kärljour, neurokirurg och thoraxkirurg.

Akuten
Akutmottagningen

Akut- och traumarummet förbereds enligt vår rutin och utifrån den skaderapport vi fått om patienten.

I traumateamet ingår från akutmottagningen en cirkulationssköterska, en luftvägssköterska och en undersköterska.

På akuten finns traumaansvariga sjuksköterskor. I den rollen ingår bland annat, traumateamövningar, ATSS, repetitionsutbildningar inom trauma  på både den egna kliniken och inom vår region.

Kontakter

Traumaansvariga på akutmottagningen

Susanne Almér

Sjuksköterska

Anette Östlund

Sjuksköterska

Eva Gustafsson

Traumakoordinator

Medicinskt ledningsansvarig

Anja Westman

Specialistläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 juni 2022