Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Om traumacentrum

På USÖ tar vi alltid emot traumapatienter från remitterande sjukhus. För rådgivning eller eventuell transport av patient till USÖ tar ni kontakt direkt med traumabakjouren som är tillgänglig dygnet runt alla årets dagar.

Universitetssjukhuset Örebro har det senaste decenniet gjort en målmedveten och fokuserad satsning på traumasjukvården. Det har inneburit etablerande av erforderliga nyckelkompetenser, utbyggnad av trauma FoU och start av en traumabakjourslinje. Ett gediget internationellt nätverk har etablerats och nya arbetssätt utvecklats med bland annat designade traumateam och implementering av EVTM-konceptet samlat under den så kallade "Örebromodellen". Region Örebro län har på högsta ledningsnivå tagit beslut att fortsätta denna satsning och det senaste steget är uppbyggnaden av ett formellt traumaCentrum med målet att bli en viktig och drivande del av framtidens högspecialiserade traumasjukvård i Sverige.

USÖ kan handlägga alla slags traumapatienter 24/7 och det finns ett principiellt beslut att alltid ta emot och bereda plats för traumapatienter från remitterande sjukhus. I dagsläget är den enda begränsningen postoperativ neurointensivvård för barn under 15 kg.

Vid rådgivning eller eventuell transport av patient till USÖ tas direkt kontakt med traumabakjouren dygnet runt. Oavsett skadepanorama räcker denna enda kontakt. Man kan också få direktkontakt med exempelvis neurokirurg eller traumaortoped.

Kontakt för rådgivning och eventuell transport, dygnet runt

Traumabakjour

Neurokirurgi

Kärl- thoraxkirurg

Kontakt ortopedens jourer

Dagtid vardagar ortopedens traumakonsult

Jourtid, ortopedens seniorjour

Jourtid: Ortopedens ryggjour

Kontakt för information om traumacentrum USÖ

Rickard Lindgren

Traumagruppens ordförande och överläkare i kirurgi

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 november 2021