Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ortopediska kliniken

De senaste åren har patienter med multitrauma ökat. På ortopediska kliniken opererar vi nu en stor mängd avancerad ryggkirurgi och bäckenkirurgi tillsammans med övriga ortopediska ingrepp.

 

 

 

Ryggkirurgi

Vi bedriver komplex ryggkirurgi med inriktning på trauma, deformitet, tumör och degenerativa tillstånd. Detta med både främre och bakre tillgång till kotpelare och intraoperativ navigering och neuromonitorering. 

Röntgenbild på en rygg
Röntgenbild på bäcken

Bäckenkirurgi

Inom traumasektionen handlägger vi och opererar frakturer i alla delar av rörelseapparaten inklusive bäcken- och ledengagerande frakturer i övre- och nedre extremiteterna.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 november 2021