Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vilka är Arbets- och miljömedicin?

På Arbets- och miljömedicin arbetar människor inom många olika professioner. Vårt uppdrag är att förebygga ohälsa orsakad av miljön och vi arbetar på uppdrag av Region Sörmland, Region Västmanland, Region Värmland och Region Örebro län.

Vårt arbete rör sambandet mellan hälsa och ohälsa och olika typer av exponeringar i miljön. Hos oss står arbetsmiljö och omgivande miljö i fokus.

Patientmottagningen är kärnan i vår verksamhet. Forskning, utveckling och utbildning är andra hörnstenar i klinikens bas. Vi följer och bidrar till kunskapsutvecklingen kring aktuella frågor.

Vi vänder oss till primärvård, företagshälsovård, kommuner, myndigheter, organisationer, universitet och högskolor, företag samt privatpersoner.

Ska minska miljörelaterad ohälsa

Arbets- och miljömedicin ska bidra till att miljörelaterad ohälsa bland arbetstagare och allmänbefolkning i regionen minskar. Kliniken erbjuder högspecialiserad hälso- och sjukvård som till vissa delar också omfattar nationell spetskompetens.

Analyslaboratoriet är sedan 1997 ackrediterat enligt SS-EN ISO/IEC 17025. Kliniken är certifierad enligt ISO 45001.

Genom forskning, innovation och med ett särskilt ansvar för att utbilda framtidens läkare utsågs kliniken 2017 till universitetssjukvårdsenhet.

Telefonnummer

019-602 24 69

Telefontider

Måndag-Fredag 09:00-15:00
Lunch 12:00-13:00

E-post:

amm@regionorebrolan.se

Öppettider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredagar 08:00-15:00

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, Södra Grev Rosengatan, Huvudentrén, F-huset, uppgång F1, våning 2.

Visa på karta

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 februari 2021