Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

ST vuxenpsykiatri

Här hittar du mer information om utformningen av din utbildning inom psykiatri.

När du kommer till oss som ST-läkare får du en huvudhandledare som kommer att följa dig genom din ST. Tillsammans med handledaren deltar du på Startseminarium under två dagar. Under detta seminarium  får du ingående information om hur din ST fungerar, vilka regler som gäller och hur du kan hitta information. Under samma seminarium kommer du och din handledare med hjälp av studierektor författa både en individuell utbildningsplan för att slå fast vilka utbildningar du behöver och en tjänstgöringsplan som innehåller dina planerade placeringar. Dessa planer kommer sedan att omformuleras regelbundet under din ST.

Du kommer att vara placerad både i öppen- och slutenvården, och kommer att få se både vuxen- och barnpsykiatri. Du kommer praktiskt att lära dig behandlingsmetoder inom den biologiska och den psykosociala psykiatrin. Du kommer även att delta i jourarbete och lära dig att hantera patienter med beroendeproblematik. Dessutom kommer du förkovra dig inom de angränsande somatiska områden, alltså framförallt neurologi, men även medicin, primärvård och geriatrik. På varje placering kommer du att få en så kallad klinisk handledare, som hjälper dig med din utbildning på denna enhet, men du behåller hela tiden din huvudhandledare.

Du kommer att gå kurser både inom och utanför regionen. Bland annat så kommer du att gå en psykoterapiutbildning som pågår under tre terminer och ett flertal ämneskurser inom psykiatri.

Under din ST kommer du att ha sammanfattande utvärderingar då din huvudhandledare och de specialister som har träffat dig samlas och sammanfattar sina intryck av dig. Du själv kommer inför mötet att bli ombedd att lämna en egenskattning till din handledare. Det framkommer kommer att återkopplas till dig från din handledare och ni kommer att använda det i utvärderingen och den fortsatta planeringen av din utbildning. Minst en gång per placering eller per termin kommer du att ha en medsittning med din klinisk handledare på respektive placering.

På regionens intranät finns ett samarbetsrum för ST-läkare i psykiatri. Där finns mycket information och många av de dokument som du behöver under din ST-utbildning. När du har en anställning som ST-läkare kommer du att träffa övergripande studierektor för psykiatrin för information och du kommer också att läggas till i samarbetsrummet.

Länk till samarbetsrummet (anställning som ST psykiatri samt tillgång till intranätet krävs)

Studierektor

Rebecka Runnamo

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 maj 2024

Läs mer om Psykiatri