Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utbildningsinnehåll barn- och ungdomspsykiatri

Här hittar du mer information om utformningen av din utbildning inom barn- och ungdomspsykiatri.

Start och planering

Du som väljer att göra ST hos oss kommer först att ha kontakt med vår lokala studierektor som kommer att berätta om upplägget. I samråd kommer ni att bestämma vem som kommer vara din huvudhandledare.

Huvudhandledaren är en mentor som följer dig genom din ST och som har till uppgift att stödja dig i din utbildning och utveckling. Av huvudhandledaren får du information om hur din ST fungerar och tillsammans med huvudhandledaren lägger du också upp planeringen av din utbildning och placering.

BUP har två regionala studierektorer i Uppsala. När det gäller vissa praktiska frågor så kommer du att ha kontakt med vår lokala studierektor för psykiatrin i Örebro.

Placeringar

Du kommer bland annat vara placerad på BUP inom både öppenvård, slutenvård och på en enhet som sysslar med neuropsykiatriska frågeställningar. Dessutom kommer du vara på vuxenpsykiatriska enheter och där lära dig mera om bland annat psykoser, beroendesjukdomar, affektiva sjukdomar. Även här kommer du arbeta både inom öppen- och slutenvård. Slutligen kommer du att randa dig inom det barnmedicinska området, för att få den somatiska biten med dig.

Under din ST gör du ett vetenskapligt arbete. Då kommer du att ha stöd av en speciell enhet, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, UFC, som stödjer dig både med bred kunskap inom vetenskapen och med disputerade handledare, så att projektet blir bra.

Utvärderingar

Under din utbildning kommer du att ha löpande utvärderingar tillsammans med din huvudhandledare och de handledare som du får på respektive placering (så kallade kliniska handledare). Minst en gång per placering eller termin kommer du att ha en medsittning med din kliniska handledare på respektive placering, vilket betyder att du kommer att undersöka och handlägga en patient i handledarens närvaro, vilket ni sedan kommer att utvärdera tillsammans.

Avslut

Sedan kommer den dagen, då alla placeringar och alla kurser är avklarade, alla intyg inhämtade och skickade, avgiften är betald och då det stora kuvertet ligger i brevlådan. Då är du klar och håller ditt "bevis om specialistkompetens" i handen. Frågor kommer du ha även i fortsättningen, och det är alla specialister av egen erfarenhet medvetna om.

Så välkommen att höra av dig, om du känner att barn- och ungdomspsykiatri skulle kunna vara något för dig. Vi som arbetar här hjälper dig gärna på vägen. I högerspalten hittar du kontaktuppgifter.

 

Kontakter

Lokal studierektor

Malaz Fadlalla Elmobarak Fadlalla

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 januari 2021