Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Covid-19, för dig inom primärvård

Här finns samlad medicinsk information (kopplat till coronaviruset/covid-19) som bedöms vara av intresse för dig som arbetar inom primärvård.

Dokument och riktlinjer

Örebro

Söder

Väster

Norr

Postcovid

Fysioterapi

Fysioterapeutisk rehabilitering efter Covid-19

Nutrition

Vårdnivåbedömning

Förslag på arbetssätt för distriktsläkare vid vårdnivåbedömning under pandemi covid-19 Region Örebro län 

Anhöriga/närstående

Covid-19 behandling i hemsjukvård och VOBO

Sjukskrivning

Aktuellt inom området sjukskrivning med anledning av coronapandemin

Palliativ vård

Förstärkt samverkan runt patienter med Covid-19 i kommunerna, Region Örebro län

Läkemedelsbehandling vid palliativ vård (covid-19)

Läkemedelsbehandling i livets slutskede (covid-19), Socialstyrelsen

Palliativt utvecklingscentrum

Arbetsgivare och arbetsledare för personal som arbetar med brukare som använder vissa andningshjälpmedel

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2023