Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Hälsoval

Det finns ett vårdvalssystem inom primärvården i Sverige. Det innebär utökade möjligheter för patienten att fritt välja vårdcentral i hela länet.

Vårdcentraler som drivs av Region Örebro län och privata vårdcentraler har samma förutsättningar genom Hälsoval Örebro län. Vårdföretag som uppfyller Region Örebro läns krav på kvalitet, kompetens och hög tillgänglighet får etablera sig i länet. Regionens ersättning till vårdcentralen följer patienten.

På denna plats finns förfrågningsunderlag och övriga ansökningshandlingar som gäller för Hälsoval Örebro län.

Contacts

Hälsoval Örebro län

Karolina Stridh

chef hälso-och sjukvårdsstaben

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, October 12, 2021

Read more about LOV-Hälsoval