Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Psykoterapi inom LOV, Örebro län

Patienter med definierat behov av psykiatriska specialistvårdsinsatser kan välja viss psykoterapi i Örebro län. Du som privat vårdgivare kan ansöka om godkännande för att få bedriva psykoterapi enligt förfrågningsunderlaget inom Region Örebro län.

Vårdgivare inom Region Örebro län och privata vårdgivare har samma förutsättningar genom Psykoterapi inom LOV Örebro län. Vårdföretag som uppfyller Region Örebro läns krav enligt förfrågningsunderlaget får etablera sig i länet.

På denna sida finns följande underlag samlat:

  • Förfrågningsunderlag och övriga ansökningshandlingar som gäller för Psykoterapi inom LOV Örebro län.
  • Rutiner och blanketter för de psykoterapeuter som avtal med Regionen utifrån LOV.

 

Contacts

Frågor om att välja och/eller byta psykoterapeut

Erik Ström

Frågor om remisser och informationsmaterial

Anne-Cathrine Bader Karlsson

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 11, 2022

Read more about LOV-Hälsoval