Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Introduktionsvecka

Vi erbjuder en gemensam introduktionsvecka för alla nya AT-läkare i länet.

Introduktionens upplägg är tänkt att vara till stöd för dig inför din första jour. Dessutom får du även inblick sjukvårdens olika delar och hur vi samverkar kring patienten. En uppskattad del i introduktionsveckan är att alla AT-läkare som börjar i regionen samlas för en gemensam introduktion. 

Contacts

AT-ledningsgruppen

Did the content help you?

Last updated: Friday, September 23, 2022

Read more about Utbildningar under din AT