Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

AT-undervisning

Som AT-läkare vid något av länets sjukhus erbjuds du en föreläsningsserie. Programmet är ihopsatt utefter målbeskrivningens krav och äger rum under onsdagseftermiddagarna.

Föreläsningar under medicin- och kirurgiblocken

Som AT-läkare vid något av länets sjukhus erbjuds du en föreläsningsserie. Programmet är ihopsatt utefter målbeskrivningens krav och äger rum under onsdagseftermiddagarna. 

Universitetssjukhuset Örebro

Karlskoga lasarett

Lindesbergs lasarett

Psykiatri

Undervisningen är en del av tjänstgöringen och ska prioriteras. Du behöver inte skriva ledighetsansökan för dessa tillfällen, men du måste informera verksamheten om att du kommer att vara frånvarande.

Primärvård

Förändringar med anledning av covid-19

Med anledning av covid-19 påverkas strukturen för AT-utbildningen. Vissa  utbildningsmoment digitaliseras och andra ställs dessvärre in. Detta varierar mellan olika verksamheter och över tid. Du som AT-läkare får löpande  information från din AT-chef och respektive studierektor om hur utbildningen på ditt tjänstgöringsblock påverkas.

Läkemedelsforum

Läkemedelsforum erbjuder gemensamma utbildningsdagar för läkare i Uppsala/Örebroregionen och infaller oftast i början på februari varje år. 

Läs mer om Läkemedelsforum.

BAS-gruppshandledare

Om du har ett traditionellt AT-block får du under din kliniska tid gå en BAS-gruppshandledarutbildning på 2,5 dag (plus en termins handledning av basgrupp).

Du hittar tider för utbildningen på Örebro universitetets webbplats.

Contacts

AT-ledningsgruppen

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 10, 2022