Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

För dig som är AT-handledare

Välkommen som AT-handledare i Region Örebro län! Som handledare är du inte bara AT-läkarens kontaktperson när det gäller kliniska frågor utan framförallt också ett bollplank när det gäller läkaryrket i stort.

Kontaktpersoner och utbildningar

Om du behöver ytterligare hjälp kan du alltid ta kontakt med AT-chefen eller övergripande AT-studierektor inom ditt område.

Handledarutbildningar erbjuds regelbundet i samarbete med Örebro universitet. 

Lär mer om utbildning för kliniska handledare.

Dokument och mallar för dig som handledare

 

Mer information och länkar

Målbeskrivning, Socialstyrelsen

Information om medsittning samt mallar för bedömning, Karolinska institutet

Contacts

AT-ledningsgruppen

Did the content help you?

Last updated: Friday, October 14, 2022