Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

För dig som gör AT

Vi vill ge dig ett bra stöd under din AT-tid. Både kollegor och din handledare är viktiga för att ge dig det stöd du behöver.

I din vardag som AT-läkare i Region Örebro län möter du många läkarkollegor och personer från andra personalkategorier som utifrån er arbetsrelation fungerar som kliniska instruktörer. Deras vägledning och stöd är en viktig förutsättning för ditt lärande i vardagsarbetet runt dina patienter.

Handledare

Som ett komplement till detta erbjuds du en handledare under varje huvudplacering i ditt AT-block. Handledaren erbjuder, utöver rent medicinsk vägledning, stöd och återkoppling för din professionella utveckling i din nya yrkesroll och avstämning av din utveckling mot målbeskrivningens krav.

AT-chefer och AT-samordnare

Region Örebro läns AT-chefer och AT-samordnare finns som stöd för dig som AT-läkare. AT-chefen är din närmsta chef och det är här din anställning finns. AT-chef och AT-samordnare jobbar med din anställning och utbildningsmiljö.

Övergripande studierektorer och lokala AT-studierektorer

Övergripande studierektorer finns inom sjukhusbunden somatisk vård, psykiatrin och primärvården. Deras främsta uppgift är att säkerställa utbildningsmiljön vid placeringen, men även som stöd för dig som AT-läkare vid din placering.

Vid många enheter inom Region Örebro län har verksamhetschefen delegerat ett särskilt uppdrag åt en läkarkollega som lokal AT-studierektor eller AT-ansvarig på kliniken som fungerar som en resurs för dig som AT-läkare. Detta är då ytterligare en resurs för dig som AT-läkare.

23
April
2024

AT-seminarium Palliativ vård

Tuesday 23 April 2024

25
April
2024

Ledarskap och genus 25-26 april 2024

Thursday 25 April - Friday 26 April 2024

03
October
2024

AT-seminarium Etik i vården

Thursday 03 October 2024

22
October
2024

AT/BT-seminarium Ledarskap och genus

Tuesday 22 October - Wednesday 23 October 2024

07
November
2024

AT/BT-seminarium Palliativ vård

Thursday 07 November 2024

21
November
2024

AT/BT-seminarium Försäkringsmedicin

Thursday 21 November - Friday 22 November 2024

Visa alla

Contacts

AT-samordningsgrupp

Did the content help you?

Last updated: Friday, September 23, 2022