Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Preperitoneal öppen nätplastik vid recidivbråck

Film av Öl Sam Smedberg Kirurgiska kliniken Helsingborg

Senast uppdaterad: den 2 april 2013