Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vegetation tricuspid valve (patient 8:2, SAX)

(Thrombosis, tumor, vegetation)

Senast uppdaterad: den 2 juli 2015