Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Bicuspid valve, coarctatio (patient 4:1, SAX)

(Aortic valve)

Senast uppdaterad: den 9 juli 2015