Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Atrial septal defect (patient 6:2, TEE contrast)

(ASD el. PFO, VSD, ductus)

Senast uppdaterad: den 9 juli 2015