Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Sköldkörtelcancer - Standardiserat vårdförlopp (SVF)

Riktlinjer för dig som utreder sköldkörtelcancer enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF).

Följande ska föranleda misstanke:

 • nytillkommen eller växande fast knöl i sköldkörteln
 • knöl i sköldkörteln
  • med förekomst av sköldkörtelcancer i släkten
  • med anamnes på joniserande strålning mot halsen
  • hos patienter < 20 eller > 60 år, speciellt hos män
  • med förstorade, malignitetsmisstänkta lymfkörtlar på halsen
 • oförklarlig heshet, stämbandspares utan annan förklaring eller röstförändring hos en patient med struma
 • PET-positivt fynd i sköldkörteln.

Samtliga dessa symtom ska föranleda misstanke och föranleda remiss till Tyreoideacentrum, bröst- och endokrinsektionen, USÖ (filterfunktion) med mottagande redan samma dag. Välgrundad misstanke kan uppstå först i samband med undersökning vid Kirurgiska kliniken.

Observera: Vid klinisk misstanke om odifferentierad (anaplastisk) sköldkörtelcancer (snabbt tillväxande, fixerad, hård knöl, eventuellt med andningspåverkan) ska patienten handläggas akut. 

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger vid minst ett av följande:

 • ultraljudsfynd talande för sköldkörtelcancer
 • cytologiskt fynd med misstanke om sköldkörtelcancer (Bethesdakategori ≥ IV).

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Telefonnummer

019-60 21 66

Telefontider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredagar 08:00-12:00

Fax

019-602 19 70

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i majoriteten av vårdförloppen och kan då tas vid läkarbesöket.

Remissen ska innehålla

Anamnes, ange särskilt*:

 • ­fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke, inklusive Bethesdakategori om tillgängligt
 • ­företagen utredning
 • ­allmäntillstånd och samsjuklighet
 • ­läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 • ­social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • lokalstatus, inkl. uppgift om stämbandsstatus bedömts.

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Hur patienten är informerad om SVF*

T ex via patientinformationsblad

Om obligatoriska prover är tagna*

T ex P-kreatinin, max 1 vecka gammalt

Patientens längd och vikt*

Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat.

Kommunikationssätt

Behöver patienten språktolk, teckenspråkstolk? Är patienten synskadad? Ombud? 

Överkänslighet

Vid svar JA, ange mot vad.

Antikoagulantia

JA/NEJ

Trombocythämmare

JA/NEJ

Metformin

(OBS! Vid kontraströntgen) JA/NEJ

Läkemedelsgenomgång

Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ

Rökare

Är patienten rökare? JA/NEJ

 

*) Obligatoriskt

 • Remiss skickas i RoS till: Tyreoideacentrum, Kir sekt BröstEndokr, USÖ
 • Märk remissen: SVF, sköldkörtelcancer
 • Markera i rutan: Rutin

 • Märk remissen: "Diagnos/fråga: SVF, Sköldkörtelcancer?"
 • Remissen ska faxas samma dag till Tyreoideacentrum, bröst- och endokrinsektionen, USÖ samt
  ring koordinator för remiss.

Fax: 019-602 19 70

Telefonnummer

019-602 17 63

Texttelefon

019-670 25 26

Telefontider

Onsdagar 08:00-10:00

Fax

019-602 19 70

Postadress

Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Följande har angivits som optimala ledtider i det standardiserade vårdförloppet:

Från Till Tid
Remissbeslut vid misstanke Beslut välgrundad misstanke eller
inte (genomförd filterfunktion)
14 kalenderdagar
Beslut välgrundad misstanke Välgrundad misstanke – remiss
mottagen
3 kalenderdagar

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 september 2023