Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Matstrups- och magsäckscancer - Standardiserat vårdförlopp (SVF)

Riktlinjer för dig som utreder matstrups- och magsäckscancer enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF).

Följande kan föranleda remiss till gastroskopi (filterfunktion):

 • järnbristanemi
 • kraftig oförklarad viktnedgång
 • nytillkommen tidig mättnadskänsla sedan minst 3 veckor
 • gastrointestinal blödning
 • nytillkomna kräkningar sedan minst 3 veckor
 • bilddiagnostiskt fynd talande för matstrups- och magsäckscancer.

Samtliga symtom klassas som misstanke om matstrups- och magsäckscancer. Välgrundad misstanke kan uppstå först i samband med gastroskopi.

Alarmsymtom

Nytillkomna sväljsvårigheter ska föranleda misstanke och patienten ska remitteras till utredning med gastroskopi (filterfunktion) utan andra föregående undersökningar. Remissen ska skickas inom 24 timmar.

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Telefonnummer

019-602 17 55

Telefonnummer

019-602 17 54

Telefontider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00 - lunch 11:30-12:30

Fredagar 08:00-11:30

Fax

019-12 54 39

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i majoriteten av vårdförloppen och kan då tas vid läkarbesöket.

Remissen ska innehålla

Anamnes:*

 • symtom som ligger till grund för misstanke
 • tidigare utredningar av dem
 • samsjuklighet
 • tidigare sjukdomar och behandlingar
 • läkemedelsöverkänslighet
 • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.

Gastroskopisten avgör om välgrundad misstanke för cancer finns och remitterar då patienten till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Annars kommer patienten att återremitteras.

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Hur patienten är informerad om SVF*

T ex via patientinformationsblad

Om obligatoriska prover är tagna*

T ex P-kreatinin, max 1 vecka gammalt

Patientens längd och vikt*

Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat.

Kommunikationssätt

Behöver patienten språktolk, teckenspråkstolk? Är patienten synskadad? Ombud? 

Överkänslighet

Vid svar JA, ange mot vad.

Antikoagulantia

JA/NEJ

Trombocythämmare

JA/NEJ

Metformin

(OBS! Vid kontraströntgen) JA/NEJ

Läkemedelsgenomgång

Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ

Rökare

Är patienten rökare? JA/NEJ

 

*) Obligatoriskt

Alla remisser ska skickas elektroniskt till endoskopin på USÖ.

Använd elektronisk EDI-remiss för endoskopi.

OBS!

 • Märk remissen i sökord "frågeställning" med ord "SVF, matstrupe och magsäckscancer".
 • Glöm inte att skriva in patientens nåbara telefonnummer på remissen.

 • Märk endoskopiremissen i sökord "anamnes/frågeställning" "SVF, matstrups- och magsäckscancer".
 • Glöm inte att skriva in patientens nåbara telefonnummer på remissen.

Fax: 019-602 17 74

Vid välgrundad misstanke av skopist skickas remiss via elektronisk SVF konsultremiss till kirurgmottagning som fortsätter utredning.

 • Remiss skickas i RoS till: Kir sekt ÖvreGastro, USÖ

 • Märk remissen: "Anamnes/fråga: SVF, matstrups- och magsäckscancer?".

Mål är undersökning inom 7 dagar.

Telefonnummer

019-602 18 79

Texttelefon

019-670 25 78

Telefontider

Måndag-Torsdag 08:00-15:00

Fredagar 08:00-12:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredagar 08:00-14:00

Fax

019-602 17 74

Postadress

Verksamhetsområde medicin
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Telefonnummer

0586-667 95

Telefontider

Måndag-Fredag 07:00-12:00

Postadress

Karlskoga lasarett
691 81 Karlskoga

Telefonnummer

0581-852 30

Telefontider

Måndag-Fredag 07:30-09:15

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:00

Fredagar 07:30-13:00

Fax

0581-854 63

Postadress

Lindesbergs lasarett
Kirurgiska kliniken
711 82 Lindesberg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 maj 2023