Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Zikavirus

Smittan sker via infekterad mygga i första hand, men kan även ske från gravid kvinna till foster och sexuellt.

Inkubationstiden är 3-12 dygn. Infektionen är oftast mild eller utan symtom. Symtombilden kan innefatta feber, ögoninflammation, ledvärk, hudutslag, muskelvärk och huvudvärk och sjukdomen varar 2-7 dagar. Om en gravid kvinna infekteras med zikavirus finns risk för fosterskador, så kallat kongenitalt zikavirussyndrom.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Diagnosen ställs genom detektion av virusets DNA i blod och/eller <14 dagar efter feberdebut (PCR). Senare i sjukdomsförloppet kan virusspecifika antikroppar påvisas i blod från patienten (serologi).

Efter resa till endemiskt område

Provtagning rekommenderas:

  • Personer med uttalade symtom där diagnostiken påverkar den kliniska handläggningen
  • Gravida oavsett symtom

Provtagning rekommenderas inte:

  • Vid milda eller inga symtom. Detta gäller även om partnern är gravid.
  • Till kvinnor och par som planerar graviditet

Förhållningsregler - Rekommendationer avseende graviditet

Efter vistelse i område med pågående zikavirustransmission rekommenderas att graviditet undviks 6 månader om mannen rest, respektive 2 månader om kvinnan rest, efter hemkomst (eller eventuella symtom) och att kondom används för att undvika sexuell överföring. Om mannen till en gravid kvinna besökt endemiskt område rekommenderas kondom under resten av graviditeten.

Smittspårning

Ej smittspårningspliktig sjukdom.

Anmälan

Ej anmälningspliktig sjukdom.

Kostnadsfrihet

Zikavirusinfektion omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 mars 2021