Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Yersiniainfektion

Sjukdomen orsakas av bakterierna Yersinia enterocolitica eller Y. pseudotuberculosis. Dessa bakterier är vanliga i miljön över hela världen. Smittan förekommer hos många djurarter inklusive vilda djur, får, kor hästar och hundar och grisar.

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om yersiniainfektion, inklusive hur det smittar. Antibiotikabehandling bör undvikas vid okomplicerad yersiniainfektion. Antibiotika minskar inte risken för reaktiva tillständ. Se smittskyddsblad för läkare och informationsblad för smittfriförklaring vid tarmsmitta nedan.

Förhållningsregler

Ges muntlig och skriftligt. Se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.

Kostnadsfrihet

Yersiniainfektion omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 januari 2021