Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Tularemi - harpest

Harpest eller tularemi är en bakterieorsakad vektorburen zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Den drabbar främst olika gnagare, men smittan kan på flera olika sätt överföras till människan.

Anmälningspliktig sjukdom

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om tularemi, inklusive smittvägar. Se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Inga förhållningsregler då sjukdomen inte klassas som allmänfarlig.

Smittspårning

Inte aktuellt, men viktigt att ta noggrann anamnes för att fastställa smittort och misstänkt smittväg. Aktuella frågor utifrån sjukdomstyp (ulceroglandulär, pulmonell respektive oropharyngeal form): Bett av mygga, fästing eller broms. Djurkontakt, framförallt gnagare. Gräsklippning, höskörd och annat jordbruksarbete. Egen brunn. Vistelse nära vattendrag.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange kliniska data, smittort, samt misstänkt smittväg enligt ovan.

Kostnadsfrihet

Tularemi omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 december 2020