Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Salmonella

Infektion med salmonellabakterier (Salmonellos) är vanligt över hela världen. Sjukdomen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om salmonellainfektion, inklusive hur det smittar. Antibiotikabehandling bör undvikas vid okomplicerad salmonellainfektion. Antibiotika ges endast vid allvarlig enterokolit eller septisk infektion. Se smittskyddsblad för läkare och PM smittfriförklaring vid tarmsmitta.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt. Se smittskyddsblad till patienter. Patient med  riskyrke ska lämna negativt kontrollprov innan återgång till arbete. Se smittskyddsblad för läkare.

Smittspårning

Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom och symtomfria kontakter med riskyrke. Om förskolebarn - ta reda på vilken förskola samt om barnet varit där med symtom eller i anslutning till insjuknandet.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange uppgifter om smittspårning.

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och eventuell behandling för salmonellainfektion ska vara kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 december 2020