Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Beror på klinisk bild.

Förhållningsregler

Inga förhållningsregler enl. smittskyddslagen.

Smittspårning

Inte aktuellt.

Anmälan

Endast av diagnostiserande laboratorium.

Kostnadsfrihet

Rotavirus omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 december 2022