Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Meningokockinfektion

Meningokockinfektion finns i hela världen. Sjukdomen och orsakas av en bakterie som man också kan bära utan att vara sjuk. I undantagsfall orsakar den allvarlig sjukdom som hjärninflammation och blodförgiftning.

Anmälningspliktig sjukdom

Medicinskt omhändertagande

Invasiv meningokockinfektion är ett allvarligt medicinskt tillstånd som kräver akut handläggning redan på klinisk misstanke (oftast innan odlingssvar). Se smittskyddsblad för läkare angående information till patient och närkontakter, smittspårning och profylax. Kontakta infektionsläkare och smittskyddsläkare.

Förhållningsregler

Inga förhållningsregler då sjukdomen inte klassas som allmänfarlig.

Smittspårning

Identifiera närkontakter, det vill säga boende i samma hushåll, salivkontakter och barn i samma förskolegrupp för antibiotikaprofylax. Vaccination aktuell då två eller fler fall inträffat. Om fall på läger, internat, militärförläggning eller dylikt- se smittskyddsblad för läkare.  

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange klinisk bild och smittspårnings- och smittskyddsåtgärder som vidtagits.

Kostnadsfrihet

Meningokockinfektion omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 december 2020