Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Anmälningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Invasiv meningokockinfektion är ett allvarligt medicinskt tillstånd som kräver akut handläggning redan på klinisk misstanke (oftast innan odlingssvar). Se smittskyddsblad för läkare angående information till patient och närkontakter, smittspårning och profylax. Kontakta infektionsläkare och smittskyddsläkare.

Förhållningsregler

Inga förhållningsregler då sjukdomen inte klassas som allmänfarlig.

Smittspårning

Identifiera närkontakter, det vill säga boende i samma hushåll, salivkontakter och barn i samma förskolegrupp för antibiotikaprofylax. Vaccination aktuell då två eller fler fall inträffat. Om fall på läger, internat, militärförläggning eller dylikt- se smittskyddsblad för läkare.  

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange klinisk bild och smittspårnings- och smittskyddsåtgärder som vidtagits.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Meningokockinfektion omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 mars 2021