Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om klamydia, inklusive hur det smittar. Ge behandling. Om samtidig gonorré eller syfilis remitteras patienten till STI-mottagning. Se smittskyddsblad för läkare. 

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Skicka övertagande av smittspårningen till Central smittspårning Ungdomsmottaningen Knuffen alternativt STI mottagningen, USÖ, se länk nedan. Förbered patienten på att smittspårningen kommer att ske via telefon och att hen kan förbereda sig med att skriva ner sina kontakter.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Anmäls med ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat "Annat nummer", se smittskyddsblad för läkare.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och behandling för klamydiainfektion ska vara kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Om patienten är provtagen via 1177 e-tjänst för klamydiaprovtagning ska patienten ha med sig en behandlingsremiss från 1177. På remissen finns det plats att skriva att behandlingsansvaret är övertaget.

Blanketten ska vid insatt behandling skickas till STI mottagningen, USÖ alternativt till central smittspårning Ungdomsmottagningen Knuffen Örebro, för avregistrering i systemet. Vid frågor ring STI- mottagningen/ Ungdomsmottagningen Knuffen.

Paragrafanmälan till smittskyddsläkaren avseende person som;

- inte inställt sig för undersökning
- inte kunnat identifieras eller kontaktas
- inte följt sina förhållningsregler
- inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m.m.

  1. Anmälan, SmiNet
  2. Anmälan, pappersblankett (undantagsfall)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 mars 2021