Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Klamydia

Klamydia orsakar av en bakterie och är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige. Den förekommer i hela världen.

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om klamydia, inklusive hur det smittar. Ge behandling. Om samtidig gonorré eller syfilis remitteras patienten till STI-mottagning. Se smittskyddsblad för läkare. 

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Skicka övertagande av smittspårningen till Central smittspårning Ungdomsmottaningen Knuffen alternativt STD mottagningen, USÖ, se länk nedan. Förbered patienten på att smittspårningen kommer att ske via telefon och att hen kan förbereda sig med att skriva ner sina kontakter.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Anmäls med ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat "Annat nummer", se smittskyddsblad för läkare.

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och behandling för klamydiainfektion ska vara kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Om patienten är provtagen via 1177 e-tjänst för klamydiaprovtagning ska patienten ha med sig en behandlingsremiss från 1177. På remissen finns det plats att skriva att behandlingsansvaret är övertaget.

Blanketten ska vid insatt behandling skickas till STD mottagningen, USÖ alternativt till central smittspårning Ungdomsmottagningen Knuffen Örebro, för avregistrering i systemet. Vid frågor ring STD mottagningen/Ungdomsmottagningen Knuffen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 november 2020