Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

HTLV - Humant lymfotropt virus

HTLV, Humant T-lymfotropt virus, finns i två varianter - HTLV I och HTLV II och är virus med låg smittsamhet.

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Infektion med Humant lymfotropt virus (HTLV) är oftast asymtomatisk. Efter mycket lång inkubationstid (20-30 år) kan infektionen hos vissa leda till speciella hematologiska och neurologiska tillstånd. Diagnosen ställs med påvisande av HTLV-specifika antikroppar, inklusive konfirmerande test. Smitta kan ske via samlag, bröstmjölk och via blod (exempelvis injektionsverktyg) och vävnad.

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om HTLV, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Kontakt med infektionsklinik rekommenderas.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Innebär att ta HTLV-prov på fast(a) partner(s), modern och ibland barn, samt eventuella sprutdelningskontakter. Se smittskyddsblad för läkare.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan görs i SmiNet.

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och eventuell behandling för HTLV ska vara kostnadsfria för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 november 2020