Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Vid positivt kombinerat antikropps/antigentest (s-HIV), ring infektionsklinikens bakjour på kontorstisd 019-602 00 40. På övrig tid sök via växeln (om patienten är under 18 år skall fortsatt omhändertagande ske på Barn- och Ungdomskliniken).

Patienten skall utan dröjsmål provtas för en konfirmerande analys. Detta sker lämpligen i samband med en första kontakt på infektionsmottagningen nästkommande vardag. Ibland kan provet behöva tas av den primära vårdgivaren. Detta avgörs i det enskilda fallet.

Remiss skickas till infektionskliniken. Efter svar på konfirmationstestet informeras patienten om diagnosen vanligen på infektionskliniken. 

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt på infektionskliniken efter svar på konfirmerande test. Se smittskyddsblad till patienter. Det finns även smittskyddsblad på olika språk.

Smittspårning

Görs på infektionskliniken, se smittskyddsblad till läkare.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan görs i SmiNet av infektionsläkare efter svar på konfirmationstest. Anmäls med ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat Annat nummer.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och eventuell behandling för HIV ska vara kostnadsfria för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 mars 2021