Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om Hepatit E, inklusive hur det smittar. Om inläggning: enkelrum. Se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt. Se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Smittspårning sker för att identifiera möjlig smittkälla. Misstänkt exponerade individer med symtom samt förskolebarn, gravida och de med riskyrke, ska bedömas för eventuell provtagning. Smittsamhet föreligger sannolikt från en vecka före, till tre veckor efter symtomdebut. Infektionen är dock ofta asymtomatisk och även asymtomatiska infekterade kan vara smittsamma.

Kontakta smittskyddet på telefonnummer 019- 602 11 30, vid behov för diskussion kring smittspårning.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange uppgifter om smittspårning. Se smittskyddsblad för läkare.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Provtagning för Hepatit E ska vara kostnadsfri för patienten och närkontakter.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 mars 2021