Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hepatit B

Hepatit B orsakas av ett virus som sprids sexuellt eller via blod. Smittan finns bland människor i hela världen. I Sverige är smittan ovanlig men i vissa delar av Afrika och Asien är 10–20 procent av befolkningen smittad.

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Medicinskt omhändertagande

Positivt HbsAg eller påvisat Hepatit B-DNA i blod indikerar smittsamhet på grund av akut eller kronisk infektion med Hepatit B-virus. Påvisat anti-HBc IgM talar för akut infektion. Ge patienten information om hepatit B, inklusive hur det smittar. Se smittskyddsblad för läkare.

Remiss skickas till infektionskliniken för fortsatt omhändertagande.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt. Se smittskyddsblad till patienter. Det finns även smittskyddsblad på olika språk.

Smittspårning

Hepatit B-prov tas på aktuell sexualpartner vid riskexposition och på barn till kvinnor med Hepatit B, se smittskyddsblad till läkare.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och eventuell behandling för Hepatit B ska vara kostnadsfria för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 november 2020