Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Positivt HbsAg eller påvisat Hepatit B-DNA i blod indikerar smittsamhet på grund av akut eller kronisk infektion med Hepatit B-virus. Påvisat anti-HBc IgM talar för akut infektion. Ge patienten information om hepatit B, inklusive hur det smittar. Se smittskyddsblad för läkare.

Remiss skickas till infektionskliniken för fortsatt omhändertagande.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt. Se smittskyddsblad till patienter. Det finns även smittskyddsblad på olika språk.

Smittspårning

Hepatit B-prov tas på aktuell sexualpartner vid riskexposition och på barn till kvinnor med Hepatit B, se smittskyddsblad till läkare.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och eventuell behandling för Hepatit B ska vara kostnadsfria för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 mars 2021